ARKADIKOI ORIZONTES LOGO

papades 320x200• Στον Άρειο πάγο θα λύσουν τις διαφορές τους οι Μητροπόλεις Γόρτυνος - Μεγαλοπόλεως και Μαντινείας – Κυνουρίας.
• 1.000.000 η κληρονομιά του Καρυτινού

Ιερός πόλεµος έχει ξεσπάσει µεταξύ των Μητροπόλεων Γόρτυνος Μεγαλοπόλεως και Μαντινείας - Κυνουρίας για τα χρήµατα Παλαµήδη µετά την απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Πατρών να πάνε τα χρήµατα (περίπου 1.000.000 ευρώ) από την κληρονοµιά του Καρυτινού Θεόδωρου Παλαµήδη στο ∆εκάζειο Γηροκοµείο Τρίπολης και όχι για την κατασκευή του Γηροκοµείου Μεγαλόπολης, όπως ήταν και ο αρχικός σκοπός! Για την ιστορία αναφέρουµε ότι ο Θεόδωρος Παλαµήδης µε ιδιόχειρη διαθήκη αρχές της δεκαετίας του 1980 άφηνε ακίνητο στην Καλλιθέα µε την εντολή ότι όταν αυτό πουληθεί, τα χρήµατα να διατεθούν για τη φροντίδα συµπατριωτών του οι οποίοι κατάγονται από την Καρύταινα. Το 1999 το ακίνητο πουλήθηκε βάσει αντικειµενικής αξίας 650.000 και τα χρήµατα κατατέθηκαν στην Εθνική Τράπεζα, τα οποία µε τους τόκους αγγίζουν σήµερα το 1.000.000 ευρώ. Μάλιστα το Υπουργείο Οικονοµικών µε απόφασή του όρισε και. δικηγόρο ως διαχειριστή.

Παρά όµως τις προσπάθειες του τότε ∆ηµάρχου Γόρτυνος, Κώστα Μιχόπουλου να διατεθούν τα χρήµατα στην Καρύταινα αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Έτσι η Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κατόπιν δικαστικής απόφασης και αλλαγής του σκοπού της διαθήκης, αποφάσισε να δοθούν αυτά χρήµατα για την κατασκευή γηροκοµείου στην Μεγαλόπολη. Για τον λόγο αυτό εκπονήθηκαν σχέδια, έγινε η κατεδάφιση του παλιού κτιρίου πλησίον της πλατείας και έγιναν επαφές µε την Περιφέρεια και τον ∆ήµο Μεγαλόπολης για να βρεθούν και άλλοι πόροι για την ανέγερσή του. Στη συνέχεια ο ∆ήµος Μεγαλόπολης συµφώνησε µαζί µε τα χρήµατα της κληρονοµιάς Παλαµήδη, να δοθούν χρήµατα και από το λιγνιτόσηµο, Πριν από λίγο διάστηµα όµως και ενώ τα πράγµατα έβαιναν καλώς, µε δικαστική απόφαση τα χρήµατα από την κληρονοµιά του Καρυτινού Θεόδωρου Παλαµήδη πάνε τελικά στο ∆εκάζειο Γηροκοµείο Τρίπολης και όχι στην κατασκευή του Γηροκοµείου Μεγαλόπολης!
Μάλιστα σε επικοινωνία την οποία είχαµε µε τον κύριο Μιχόπουλο για να έχουµε µια πιο σφαιρική άποψη για το θέµα, µας τόνισε: «O Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κκ Αλέξανδρος είχε από την εποχή που ήµουν ακόµα ∆ήµαρχος ξεκινήσει τις διαδικασίες τα χρήµατα από το κληροδότηµα να µη διατεθούν για ανέγερση γηροκοµείου στη Μεγαλόπολη αλλά στο ∆εκάζειο γηροκοµείο Τρίπολης, τις οποίες διαδικασίες µπλόκαρα µε δικές µου ενέργειες. Παρόλα αυτά, συνέχισε ο κύριος Μιχόπουλος, ίσως λόγω άστοχων ενεργειών, των αβάσιµων υποσχέσεων παραγόντων και της σφοδρής επιθυµίας του Μητροπολίτη κκ Αλέξανδρου τα χρήµατα να διατεθούν στο ∆εκάζειο, η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια και τελεσιδίκησε υπέρ του ∆εκάζειου. Το θέµα, συµπλήρωσε ο πρώην ∆ήµαρχος, δεν είναι µόνο νοµικό αλλά και ηθικό ».
Σύµφωνα µε έγγραφα µετά την απόφαση του Εφετείου Πατρών συνεδρίασε στις 2 Μαίου η οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαλόπολης και όρισε οµόφωνα πληρεξούσιο δικηγόρο µε τη σύµφωνη πάντα γνώµη του Σεβασµιοτάτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ Ιερεµία για την κατάθεση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ αριθµ. 9/2017 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Πατρών µε την οποία διαφοροποιήθηκε το περιεχόµενο της διαθήκης του διαθέτη κ. Παλαµήδη. Μάλιστα στο σκεπτικό κρίνεται αναγκαία η άσκηση της αναίρεσης για την διασφάλιση της βούλησης του διαθέτη και των συµφερόντων του ∆ήµου Μεγαλόπολης.. Με την εξέλιξη αυτή όµως προκύπτουν και κάποια ερωτήµατα. Γιατί φτάσαµε στο παραπέντε να διεκδικεί η Γορτυνία και η Μεγαλόπολη το αυτονόητο ;Γιατί ένα κληροδότηµα δια «µαγείας» άλλαξε χέρια ,∆ήµο και Μητρόπολη; Πώς οδηγηθήκαµε στη δικαστική διαµάχη και στο να αξιώνουν και άλλοι τα χρήµατα της κληρονοµιάς. H ουσία όµως είναι µία Ένας από τους µεγαλύτερους ∆ήµους της χώρας σε έκταση η Γορτυνία και ο ∆ήµος Μεγαλόπολης χάνουν ένα τόσο σπουδαίο έργο. Ένα έργο το οποίο θα έδινε στέγη ,τροφή ,φροντίδα σε δεκάδες ηλικιωµένους και ανήµπορους δηµότες αυτών των περιοχών. Τώρα το ποιο είναι το µέλλον αυτού του έργου, θα κρίνει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ,ο Άρειος Πάγος. Καλό βέβαια είναι να πρυτανεύσει η λογική ,αν υπάρχει αδικία ,να διορθωθεί και η Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας δείχνοντας καλή θέληση ,σεβόµενη την επιθυµία της κληρονοµιάς του διαθέτη και του λαού της Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως να ανεγερθεί γηροκοµείο στην περιοχή τους , να µην προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες εκταµίευσης των χρηµάτων και «καλή τη πίστη» να γίνει αρωγός στήριξης της προσπάθειας των Μεγαλοπολιτών και Γορτυνίων για την ανέγερση του δικού τους γηροκοµείου στον τόπο τους. ∆ιαφορετικά βλέπουµε η διαµάχη αυτή να παίρνει στην πορεία διαστάσεις, µε συνέπειες στα θεµέλια των σχέσεων δύο Μητροπόλεων καθώς και στις σχέσεις των πιστών.

Αναδημοσίευση από εφημερίδα ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0
  • Δεν βρέθηκαν σχόλια