20527601 10213651329547613 267098858 nΤο Φιλανθρωπικὸ Πρόγραμμα « ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ » τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου 2017 δέχθηκε τὴν εὐγενῆ προσφορὰ χιλίων κιλῶν ροδακίνων, προερχομένων ἐκ τῶν κτημάτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοεπηκόου Νεστάνης Μαντινείας, τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὸ Κεφαλάρι τῆς Ἀργολίδος.

Περισσότερα...

ΑΠ3Κλῆρος καί Λαός τῆς Τριπολιτσᾶς, ἀξιωθήκαμε καί φέτος νά τιμήσουμε τήν ἑορτάζουσα Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ ἁγία Παρασκευή.
Τό Πανέμορφο Παρεκκλήσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως στό κέντρο τῆς πόλεως, πλησίον τοῦ Δημαρχείου, πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, ἦταν τό σημεῖο ἀναφορᾶς ὅπου δέχθηκε τά πλήθη τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν.
Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 25 Ἰουλίου 2017, τελέσθηκαν οἱ ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ἁγιασμοῦ, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τιμήν τῆς ἁγίας Παρασκευῆς.

Περισσότερα...

aleksadrosΣτήν 104η ἐπέτειο μάχης τοῦ Κιλκίς συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος μέ συνοδεία ἀπό τήν Τρίπολη, προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ.κ. Ἐμμανουήλ.
Τό πρωΐ προεξῆρχε τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως, συλλειτουργῶν μέ τόν ἐπιχώριο Μητροπολίτη καί μέ τόν ἐπίσης προσκεκλημένο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος κ.κ. Χαρίτωνα, ὅπου καί ἐκήρυξε γιά τήν ἡμέρα καί τήν μνήμη τῶν ἑκατοντάδων ἡρῴων, πού θυσιάστηκαν γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα καί γιά τήν σημερινή κατάσταση τῆς πατρίδος μας.

Περισσότερα...

P1100485 PΜέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑόρτασε και φέτος τήν Κυριακή 21 Μαΐου 2017 τό ἱερό Ἐξωκκλήσιο τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Δημοτικό Διαμέρισμα Πάπαρι Μαντινείας τοῦ Δήμου Τριπόλεως.

Περισσότερα...

Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν ᾿Αθανασίου, ἀρχιεπισκόπου Χριστιανουπόλεως.

Πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Τρίπολη καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή τῆς Φτέρης Μαντινείας συμμετεῖχε καί φέτος Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐπ’ εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ ἑορτάζοντος Ἅγιου Ἀθανασίου, Ἀρχιεπισκόπου Χριστιανουπόλεως στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιον τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Φτέρης Μαντινείας ὅπου φυλλάσσεται καί Ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αθανάσιος

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αθανάσιος ἐγεννήθηκε στήν Καρύταινα τῆς Γορτυνίας περί τό 1640 καί τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν ᾿Αναστάσιος Κορφηνός. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν ᾿Ανδρέας καί Εὐφροσύνη καί εἶχαν ἀκόμη τρία τέκνα. ῾Υποθέτουμε πώς τά πρῶτα γράμματα τά ἔμαθε στή γενέτειρά του καί στή συνέχεια μᾶλλον ἐφοίτησε στήν περίφημη σχολή τῆς μονῆς Φιλοσόφου καί ἀργότερα, ὡς κληρικός, στήν Κωνσταντινούπολη.

῞Οταν ὁ ᾿Αναστάσιος εὑρισκόταν σέ ἡλικία γάμου, οἱ γονεῖς του παρά τήν ἐπιθυμία του νά ἀκολουθήσει τή μοναχική πολιτεία, ἐπέμεναν νά τόν νυμφεύσουν. ῾Ο πατέρας του μάλιστα, χωρίς κἄν νά ἔχει τή σύμφωνη γνώμη τοῦ υἱοῦ του, τόν ἀρραβώνιασε στήν Πάτρα μέ τή θυγατέρα ἑνός πλούσιου ἄρχοντος καί στή συνέχεια τόν ἔστειλε στό Ναύπλιο νά προμηθευθεῖ τά γαμήλια πράγματα. ῾Ο ᾿Αναστάσιος ὑπάκουσε στήν πατρική ἐντολή καί ἐξεκίνησε γιά τό Ναύπλιο. Στό δρόμο του ἐπέρασε καί ἀπό τό ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας στό Βιδόνι, κοντά στό χωριό Σύρνα, καί ἐζήτησε τή θεία φώτιση.

Στό Ναύπλιο, ἀφοῦ ἀγόρασε ὅ,τι ἔπρεπε, ἐπῆρε τή μεγάλη ἀπόφαση. ᾿Αναφέρεται πώς τήν προηγούμενη νύχτα τῆς προγραμματισμένης ἀναχωρήσεώς του γιά τήν Καρύταινα, ἐνῶ ἐβασανιζόταν ἀπό τούς λογισμούς τί νά πράξει, εἶδε στόν ὕπνο του τήν Παναγία μαζί μέ τόν Τίμιο Πρόδρομο, ἡ ὁποία ἀποκαλώντας τον μέ τό ὄνομα πού ἐπρόκειτο νά λάβει ἀργότερα ὡς μοναχός, τοῦ εἶπε, σύμφωνα μέ τά γραφόμενα τοῦ πρώτου βιογράφου του· «Σκεῦος ἐκλογῆς καί ὑπηρέτην τοῦ Υἱοῦ μου ἐπιθυμῶ νά γίνεις, ᾿Αθανάσιε. ᾿Απέστειλε, λοιπόν, τούς δούλους μέ τά νυμφικά ἱμάτια πρός τόν πατέρα σου καί ἡ κόρη ἄς συζευχθεῖ ἄλλον ἄνδρα. ᾿Εσύ δέ νά πορευθεῖς στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά λάβεις ὅ,τι ὁ Υἱός καί Θεός μου εὐδόκησε». ῎Ετσι καί ἔγινε. ῾Ο ᾿Αθανάσιος ἀπέστειλε πίσω τούς δούλους καί ἀνεχώρησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου, ἀφοῦ ἔγινε μοναχός μέ τό ὄνομα ᾿Αθανάσιος, ἐχειροτονήθηκε κατόπιν διάκονος καί πρεσβύτερος.

᾿Επί τῆς πρώτης πατριαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ᾿Ιακώβου158 ὁ ῞Αγιος ᾿Αθανάσιος χειροτονεῖται Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης ᾿Αρκαδίας, σέ διαδοχή τοῦ Μητροπολίτου Εὐγενίου, πού μέ βάση σωζόμενα ἔγγραφα ἀρχιεράτευσε στήν ἐκκλησιαστική αὐτή ἐπαρχία ἀπό τό 1645 ἕως τό 1673 τουλάχιστον. ῾Ως χρόνο τῆς χειροτονίας του πρέπει νά ὑποθέσουμε τό ἀργότερο τά τέλη τοῦ 1680 ἤ τίς ἀρχές τοῦ 1681, γιατί γιά πρώτη φορά ἀπαντᾶται τόν ᾿Απρίλιο αὐτοῦ τοῦ ἔτους, ὅταν ὑπογράφει ὡς μέλος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Κωνσταντινούπολη ἀφοριστικό γράμμα πρός τόν Μητροπολίτη Εὐρίπου καί ᾿Επίτροπο Μελενίκου.

῾Ως πρός τήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, ὁ τίτλος «Χριστιανουπόλεως» ὁδηγεῖ στή Χριστιανούπολη, τό σημερινό χωριό Χριστιάνοι. Οὐσιαστική ὅμως ἕδρα τῆς Μητροπόλεως πρέπει νά θεωρήσουμε μέ ἀσφάλεια τήν πόλη τῆς Κυπαρισσίας.

18471427 10212896399634837 544432625 n῾Η κατάσταση τῆς ἐπαρχίας τοῦ ῾Αγίου ἦταν οἰκονομικά, ἐκκλησιαστικά καί ἠθικά ἀπελπιστική. ῞Οσο ὑπῆρχε στήν Πελοπόννησο Τουρκική κατάσταση, θέση τῶν Χριστιανῶν ἀπό οἰκονομική πλευρά ἦταν δεινή. ῾Η θρησκευτική κατάσταση, παρά τήν εὐεργετική δράση τῶν μοναχῶν τοῦ Λουσίου καί τῆς σχολῆς τῆς μονῆς Φιλοσόφου καί ὅποιων ἄλλων, δέν διέφερε καί πολύ, τά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, ἀπό τήν κατάσταση τῆς ὑπόδουλης χώρας.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αθανάσιος ἄρχισε ἀμέσως τόν ἀγώνα προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει τά διάφορα προβλήματα καί νά βελτιώσει τήν κατάσταση. Πρῶτο μέλημά του ἦταν ἐξεύρεση κατάλληλων νέων γιά τό ἱερατικό ἀξίωμα.

Περισσότερα...