0 3 PἘδῶ καί τρεῖς ἑβδομάδες διανύουμε μία ἀπό τίς πνευματικότερες περιόδους τῆς λειτουργικῆς μας ζωῆς καί, συγκεκριμένα, τῆς περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Πρόκειται, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, γιά τήν κατεξοχήν ἱερή περίοδο τοῦ ἔτους, ἡ ὁποία περιλαμβάνει 6 συνολικά ἑβδομάδες νηστείας καί μιά σειρά ἀπό ἰδιαίτερες Ἀκολουθίες, πού τελοῦνται μόνο κατά τήν περίοδο αὐτή καί ποτέ ἄλλοτε κατά τήν ὑπόλοιπη χρονιά.
Ἡ Ἐκκλησία, μέ τόν συνδυασμό ὅλων αὐτῶν τῶν Ἀκολουθιῶν, στοχεύει στήν πνευματική μας προετοιμασία γιά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα, «τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν».
Ἐπιθυμεῖ, ἀνακαινισμένοι, νά βιώσουμε καί νά νιώσουμε ὅτι διαδραματίζονται ἐκείνη τήν ὥρα μπροστά μας τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, τά σωτήρια γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα γεγονότα τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου, ἀντλώντας ἔτσι τήν ἀπαραίτητη δύναμη γιά νά ἀνταπεξέλθουμε στίς δυσκολίες τῶν καιρῶν.
Ἡ σημερινή Κυριακή βρίσκεται στή μέση της Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ταξιδιοῦ μας, πού κάθε ἄλλο παρά εὔκολο εἶναι.

Περισσότερα...

kalo triodioΒεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου
ἐκ τῶν ἀνομιῶν μου,
οὐ δύναμαι ἀτενίσαι,
καὶ ἰδεῖν τὸν αἰθέρα τοῦ οὐρανοῦ,
ἀλλὰ δέξαι με ὡς τὸν Τελώνην,
μετανοοῦντα Σωτήρ,
καὶ ἐλέησόν με.

Τριώδιο εἶναι τό λειτουργικό βιβλίο, πού ἀποτελεῖται ἀπό ὕμνους, ἱερές Ἀκολουθίες καί Συναξάρια τῆς περιόδου πού προετοιμάζουν ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς γιά τό ἅγιο καί ἱερό Πάσχα.
Ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή του Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί λήγει τό ἀπόγευμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.
Ὁ ὅρος Τριώδιο (ἀπό τίς λέξεις «τρία» καί «ᾠδή») ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό τούς Κανόνες τῶν Ἀκολουθιῶν πού περιέχονται σ’ αὐτό ἔχουν μόνο τρεῖς ᾠδές: τήν 8η καί τήν 9η πάντοτε, ὕστερα δέ μία ἀπό τίς πέντε πρῶτες.

Περισσότερα...

0 2174 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία καί ταφή τοῦ πολεμάρχου καί ἐλευθερωτῆ τοῦ Γένους Θεοδώρου Κολοκοτρώνη συμπληρώνονται φέτος καί, γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, γιά μιά ἀκόμη φορά, τέλεσε φιλολογικό καί πνευματικό Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ ἥρωα τοῦ 1821.
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 5ης Φεβρουαρίου 2017 στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως πραγματοποιήθηκε μέ τήν παρουσία πλήθους Τριπολιτῶν, πνευματικό καί φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, πού προηγήθηκε, προεξῆρχε ὁ συντοπίτης μας Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, συμπαρισταμένου καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ἀκολούθησε τό κύριο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως μέ τήν μεστή καί ἐπιτυχημένη ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Πραχαλιᾶ, ἱστορικοῦ - συγγραφέως, μέ θέμα: «Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ», ὁμιλία ἡ ὁποία συνεπῆρε καί καθήλωσε τούς συμμετέχοντας στήν ἐκδήλωση.

Περισσότερα...

ΕΙΚΟΝΑ 18 PΤήν Κυριακή 5η Φεβρουαρίου 2017 στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς, τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ χαρισματικοῦ ἡγέτου τοῦ Ἐπαναστατικοῦ Ἀγῶνος τοῦ Γένους μας κατά τῆς Ὀθωμανικῆς τυραννίας.

Περισσότερα...

trifonas 1Μέ λαμπρότητα ἑόρτασε καί φέτος ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Τριπόλεως τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Τρύφωνος.​Μέ λαμπρότητα ἑόρτασε καί φέτος ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Τριπόλεως τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Τρύφωνος.

Περισσότερα...